A thébai mondakörThis is a featured page

A thébai mondakör alapja:
Théba királya Labdakhosz ebben az időben. Fia, Laiosz, azt a jóslatot kapta, hogy fia keze által fog meghalni, ezért születésekor átszúrta Oidipusz lábát (dagadt lábú), és elvitte egy hegyre. Szolgája megmentette, és Oidipusz felnőtt. Mikor megtudta, hogy nevelői nem a szülei, elment Delphoiba, hogy megtudja az igazat. Útközben találkozott Laiosszal és egy baleset miatt összeverekedtek. Oidipusz megölte Laioszt (apját). Thébába ment és megoldotta a szphinx rejtélyét, aki már régóta rettegésben tartotta Théba lakóit. Oidipuszt Théba királyává tették, illetve neki adták Laiosz özvegyét, Iokasztét is. 4 gyermekük született (Eteoklész, Polüneikész, Antigóné, Iszméné). Oidipusz így kettős bűnt követett el, melyért az istenek dögvészt küldtek Thébára (apagyilkosság, vérfertőzés). Oidipusz unokaöccsét, Kreónt küldte Delphoiba, hogy kiderítse, miért büntetik őket az istenek. Kreón elmondta, hogy addig lesz dögvész Thébában, míg meg nem találják Laiosz gyilkosát. Oidipusz rájött, hogy ő maga ölte meg Laioszt. Iokaszté felakasztotta magát, Oidipuszt pedig fiai elűzték Thébából, aki ezért megátkozta őket, hogy egymás kezétől essenek el. A 2 fiú valóban egymást ölte meg, így a trón Kreóné lett. Kreón nem engedte eltemetni Polüneikészt, aki hazája ellen fordult. Antigoné ezt megszegte, és eltemette testvérét, és szembeszállt Kreónnal. Így Antigoné is halálra volt ítélve, azonban Kreón fia, Haimon, Antigoné vőlegénye volt, aki a sírba követte Antigonét. Így Kreón is megkapta saját büntetését.
Ez a konfliktus található meg az Antigonéban. A thébai mondakör adja a mű előzményét, melyet Szophoklész írt le.No user avatar
Lillo07
Latest page update: made by Lillo07 , Dec 5 2010, 8:46 AM EST (about this update About This Update Lillo07 Edited by Lillo07

1 word added
1 word deleted

view changes

- complete history)
Keyword tags: None
More Info: links to this page
There are no threads for this page.  Be the first to start a new thread.